Elektroninės prekybos taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.RoyalSmoke.lt (toliau – RoyalSmoke , el. parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir RoyalSmoke kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios RoyalSmoke ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

   1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;   
   1.2. juridiniai asmenys;
   1.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas, gimimo data) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyti „Privatumo politika“.

  2.1. RoyalSmoke turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė RoyalSmoke , ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui. RoyalSmoke taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis reklamos ir informavimo tikslais RoyalSmoke  veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

3. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja perkant šias prekes el. parduotuvėje ir mūsų parduotuvėse. Prekių kainos parduotuvėse ir internetiniame tinklapyje yra nurodytos Eurais įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

4. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Jūsų ir RoyalSmoke laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Su pirkimo taisyklėmis sutinku“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.

II. Jūsų teisės ir pareigos

5. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

6. Jūs, naudodamasis el. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo-pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

7. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

8. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

9. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

10. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų.

III. RoyalSmoke teisės ir pareigos

11. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, RoyalSmoke turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

12. RoyalSmoke pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

13. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

14. Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

15. RoyalSmoke turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

16. RoyalSmoke įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

17. RoyalSmoke , susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

IV. Atsiskaitymas už prekes

18. Už prekes Jūs galime atsiskaityti:

   18.1. mokėti grynais pinigais prekes atsiimant siuntos pristatymo metu;

   18.2. naudojant “PayPal”;

   18.3. prekes atsiimant bet kuriame iš mūsų salonų.

IV. Prekių pristatymas

19. Jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – ją pristatysime Jums per 1-2 darbo dienas.

20. Prekes pristatys RoyalSmoke įgaliotas siuntų atstovas.

21. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Jūs privalote patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų. 

22. Prekių pristatymo kaina -1,45 Eur, užsakymus, kurių suma yra 10 Eur ir daugiau, pristatomi nemokamai.

23. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar prekės pakuotė atrodo pažeista, Jūs privalote apie tai nedelsiant informuoti mus el. paštu info@RoyalSmoke .lt arba telefonu +370 678 58285

IV. Prekių garantijos

24. Visai e- cigarečių elektronikai yra taikoma 3 mėn. (90 kalendorinių dienų) garantija, kuri yra skaičiuojama nuo įrenginio įsigijimo datos ir galioja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

25. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Jūs galite kreiptis į artimiausią RoyalSmoke parduotuvę arba susisiekite su mumis el. pašto adresu info@RoyalSmoke.lt arba tel.: +370 678 58285 ir prekę pristatyti paštu.

26. Pateikdamas prekę remontui, Jūs būtinai privalote pateikti galiojantį prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą ar pirkimo kvitą).

27. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas.

28. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.

29. Garantinis aptarnavimas nėra taikomas greitai susidėvintiems produktams (kaitikliai, kandikliai, kapsulės, e-skysčiai, kaitinimo galvutės ir kitoms ne elektroninėms įrenginio dalims).

30. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, RoyalSmoke ar atstovas negali priimti daikto grąžinimui.

 

V. Prekių grąžinimas

31. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo nuostatomis.

32. Prekes Pardavėjui grąžina pats Pirkėjas savo lėšomis ir transportu.

33. Persigalvojus ar nusipirkus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę, prekes grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.

34. Iš Pirkėjui grąžintinos sumos bus išskaičiuota greitai nusidėvinčių įrenginių (kaitikliai, kaiklių šerdys, kandikliai) kaina.

35. Prekės grąžinimas taikomas tik elektroninių cigarečių komplektams.

36. Pirkėjas norėdamas grąžinti Prekes turi pateikti Pardavėjui Prekių įsigijimą liudijančius dokumentus: kasos aparato kvitą, pirkimo – pardavimo sutartį, PVM sąskaitą – faktūrą arba kitą Prekių pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, kuris rodytų, jog Pirkėjas sudarė pirkimo – pardavimo sutartį su Pardavėju, kurią vykdydamas sumokėjo Prekių kainą.

37. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 15 (penkioliką) dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

38. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

39. Grąžinamoms Prekėms keliami reikalavimai:

·      Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo parduotos. Pakuotė turi būti nesugadinta ir tvarkinga;

·      Grąžinamos Prekės turi būti nesugadintos, nepažeistos ar nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

·      Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią pateikė pirkimo metu Pardavėjas;

·      Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo kvitą ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Jums atsiunčiamas pranešus apie grąžinimą el. paštu info@RoyalSmoke.lt .

 

 

VI. Baigiamosios nuostatos

40. RoyalSmoke pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, be išankstinio perspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

41. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

42. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

43. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Elektroninės cigaretės ir jų priedai parduodami tik asmenims sulaukusiems 18 metų.